Har du spørsmål, forslag eller tilbakemeldinger til Personvernskolen? Kontakt oss på:

E-postkontakt@personvernskolen.no
Telefon: 854 19 000

Postadresse
Senter for IKT i utdanningen
Postboks 530
9256 Tromsø

Besøksadresse
OSLO – Fridtjof Nansens plass 7