Personvernskolen er et nettsted om personvern som retter seg mot aktørene i grunnutdanningen. Primært er siden rettet inn mot skoleledeler, ansatte og lærere, men innholder også relevant informasjon for elever og foresatte.

Innhold

Enten du vil vite hvordan du kan benytte rettighetene som personvernet gir, eller du vil vite hvordan du skal behandle personopplysninger på lovlig vis, vil Personvernskolen være et godt hjelpemiddel.

Nettsiden innholder informasjon om hva personvern er og ting som er spesielt relevant for skoleeiere, ledelse lærere og andre ansatte. Her finner du også en forklaring til paragrafene i loven, samt spørsmål og svar relatert til behandling av personopplysninger. I tillegg innholder Personvernskolen en rekke ressurser, kurs, veiledningsmateriell og linker til andre relevante nettsteder. 

Bakgrunn

Personvernskolen ble start som et resultat av et forskningsprosjekt ved Senter for rettsinformatikk (SERI), Universitetet i Oslo. I prosjektet var også Senter for IKT i utdanningen og Datatilsynet involvert og det hadde til hensikt å kartlegge personvernutfordringer i grunnutdanningen.  Det var en lengre periode mulig å stille spørsmål til eksperter på personvern og på Personvernskolen ligger det nå ute en rekke spørsmål med svar. Spørsmålene som er besvart gjelder behandling av personopplysninger. 

Hvem står bak Personvernskolen

Personvernskolen startet som et samarbeidsprosjekt mellom Senter for rettsinformatikk og Senter for IKT i utdanningen. I tillegg var Datatilsynet involvert. Relanseringen av nettsiden har det vært et samarbeid mellom Senter for IKT i utdanning og Utdanningsdirektoratet. Andre som har bidratt inn i prosjektet er Datatilsynet, Senter for rettsinfomatikk og slettmeg.no.