Det er i personopplysningsloven du finner kravene som sørger for å ivareta folks personvern. Loven gjelder helt generelt, også for skolen. Denne siden inneholder kommentarer til alle lovens bestemmelser og det er gitt noen eksempler sett fra et skoleperspektiv. Forhåpentligvis vil det gjøre det vesentlig lettere å forstå innholdet av reglene.

I tillegg til loven er det også laget kommentarer til personopplysningsforskriften. Her er det kun kommentert hvert kapittel og gjort oppmerksom på bestemmelser som er av spesiell interesse for skolen. Alle kommentarer er laget av Senter for rettsinformatikk.