Her finner du er oversikt over veiledere som er tilgjengelig på Personvernskolen

Veilederne er tilgjengelig på nett med muligheter for en utskriftsvennlig versjon. Under hver veileder er det tilgjengeligjort relevante maler som kan lastes ned.


Veileder om læringsplattformer

Veileder om hvordan skolen/skoleeier på en forsvarlig måte sikre forsvarlig og håndtering av personopplysninger ved bruk av læringsplattformer.

Veileder om læringsplattformer

WEB
www

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Veileder om hvordan skolen/skoleeier kan gjennomføre risikovurderinger for å sikre forsvarlig håndtering av personopplysninger som behandles ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

WEB
www

Veileder om skytjenester

Veileder om hvordan skolen/skoleeier skal gå frem når de ønsker å ta i bruk en skytjeneste som kommer til å behandle personopplysninger.

Veileder om skytjenester

WEB
www

ABC i personvern for skoler og skoleeiere

Veilederen gir en kort innføring i hvilke krav lovverket stiller når skolen håndterer opplysninger som kan knyttes til den enkelte ansatte, elev og forelder/foresatte. Laget av: Senter for IKT i utdanningen

ABC i personvern for skoler og skoleeiere

Last ned her
pdf

Databehandleravtale

Mal for databehandleravtaler ved bruk av eksterne tjenesteleverandører. Malen er i utgangspunktet laget med tanke på Feidetjenester, men kan også benyttes på andre tjenester. Hensikten med en databehandleravtale er å ivareta personvernet til brukerne av tjenestene. Laget av: Senter for IKT i utdanningen

Databehandleravtale

Last ned her
docx